The service provided by Consileon was professional and comprehensive with a very good understanding of our needs and constrains.

Wolfgang Hafenmayer, Managing partner, LGT Venture Philanthropy

Technical quality of staff offered, capability of performing various project roles, as well as motivation and dedication to the project (... [...]

dr Walter Benzing, Head of development B2O, net mobile AG

Technical quality of staff offered, capability of performing roles of developers, lead developers, trainers, team leaders, architects as wel [...]

Karl Lohmann, Itellium Systems & Services GmbH

Firma Consileon Polska jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem w biznesie, realizującym usługi z należytą starannością (...)

Waldemar Ściesiek, Dyrektor zarządzający IT, Polski Bank

The team was always highly motivated and professional in every aspect to perform on critical needs of our startup environment.

Denis Benic, Founder of Ink Labs

Agile w Biznesie – w kierunku nowego spojrzenia na zarządzanie projektami IT

Category: Other Tags:

Umiejętność przygotowania dobrych testów i ich zautomatyzowania, konieczność ciągłej integracji i cyklicznego wdrażania poszczególnych etapów projektu, stała współpraca z klientem oraz efektywne zarządzanie pracą zespołu z naciskiem na rozwijanie talentów jego poszczególnych członków – to kluczowe czynniki wpływające na skuteczne prowadzenie projektów IT. Takie podejście charakteryzuje ideę Agile, która coraz dynamiczniej rozwija się na polskim rynku.

Stwierdzenie, że tradycyjne podejście do zarządzania projektami IT powoli odchodzi w niepamięć, byłoby z pewnością nadużyciem – w Polsce wciąż jeszcze dominuje ten model tworzenia oprogramowania. Jednak bez wątpienia można uznać, że zwinne metodyki prowadzenia projektów IT zyskują na rodzimym gruncie coraz większą popularność. Świadczą o tym choćby statystki, według których aż 75% polskich menedżerów IT miało lub ma własne doświadczenia w praktycznym wykorzystaniu Agile.

Za dobrą kartę należy uznać również fakt, że zmienia się charakter prezentowania tematyki Agile – na branżowych spotkaniach już nie mówi się tylko o tym, czym jest i do czego służy Agile, ale omawia się rezultaty i dobre praktyki wdrażania zwinnych metodyk prowadzenia projektów. Taka problematyka prezentowana była podczas tegorocznej konferencji „Agile w biznesie” zorganizowanej już po raz trzeci przez Computerworld. Poniżej kilka refleksji z tego spotkania.

Wydawaj i wdrażaj tak szybko, jak produkujesz

W podejściu Agile, gdzie wszystkie fazy tworzenia projektu – tj. analiza, projektowanie, implementacja i testowanie – realizowane są co Sprint, konieczne jest posiadanie bardzo efektywnego procesu testowania, budowania, wydawania i wdrażania kolejnych wersji oprogramowania. Tylko tak można nadążyć za zespołem dostarczającym co Sprint nowe wydania i nie zmarnować tempa i rytmu, jakim poddany jest proces wytwórczy.

Testy automatyczne są koniecznością

Niezbędna przy zastosowaniu Agile efektywność procesu testowania wymaga zmiany proporcji nakładów pracy w stosunku do jego poszczególnych faz. W skrócie oznacza to, że tworzona jest znacznie większa ilość testów jednostkowych, zbliżona do modelu tradycyjnego ilość testów integracyjnych oraz zdecydowanie mniejsza ilość testów akceptacyjnych UAT. W konsekwencji zdecydowanie większy nacisk kładzie się na automatyzację testów niż ich realizację przez ludzi, co jest nieuniknione przy dużej ilości wydań i stałej powtarzalności procesu. Z tego też powodu umiejętność przygotowania dobrych testów i ich zautomatyzowania będzie coraz bardziej kluczowa dla efektywnego prowadzenia projektów wytwórczych.

Musisz mieć Continuous Integration & Continuous Deployment

Bez Agile proces budowy, testowania  i wdrażania realizowany był w niektórych firmach np. tylko kilka razy w roku. Stosowanie zwinnych metodyk sprawia, że wydania lądują na środowisku produkcyjnym nawet co tydzień, dlatego całość tego procesu musi być bezbłędna, powtarzalna i szybka, a więc oczywiście zautomatyzowana. Absolutną koniecznością staje się zatem dobrze zbudowane środowisko CI & CD. Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie umożliwiają wczesne wykrywanie i reagowanie na błędy oraz zwiększenie tempa pracy. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że w 2014 roku ta zmiana może być jednym z kluczowych wyzwań dla licznych działów IT.

Przestań bać się UAT

Zastosowanie Agile wymaga stałego zaangażowania użytkowników końcowych w całość procesu wytwarzania oprogramowania. Każdy Sprint rozpoczyna się planowaniem, a kończy przedstawianiem klientowi, oraz reprezentantom użytkowników końcowych inkrementu produktu wytworzonego w ramach sprint-u w celu zebrania ich uwag. Wobec tego testy UAT, które w modelu tradycyjnym są często kluczowym etapem decydującym o losie projektu i jednocześnie ciężką próbą dla relacji klienta z dostawcą, przy stosowaniu Agile sprowadzają się niemal do formalności. Zmiany wprowadzane na bieżąco z udziałem użytkownika końcowego pozwalają bowiem unikać sytuacji, w których efektem testu UAT jest brak akceptacji klienta na wdrożenie z powodu niespełniania jego prawdziwych i zmiennych oczekiwań.

Praca zespołowa i stały kontakt z klientem

Wykorzystywanie Agile w prowadzeniu projektów IT pokazuje prawdę o tym, czym w istocie jest tworzenie oprogramowania i pozwala zrozumieć, jak pracować zespołowo w sposób zgodny z ludzką naturą. Świadczą o tym zmiany, jakie zachodzą w mentalności menedżerów IT licznie przybyłych w tym roku na konferencję „Agile w biznesie”. Większość z nich zauważa już, że zespół projektowy to nie tylko X zasobów o wyspecyfikowanych rolach, ale grupa bardzo konkretnych ludzi, których wszelkie talenty można i warto wykorzystać. Ponadto wielu menedżerów zdało sobie sprawę, że warto przestać udawać idealnych reprezentantów użytkowników końcowych, na tyle doświadczonych, by już na początku całość rozwiązania zaprojektować, zaplanować i z inżynierską precyzją zrealizować z sukcesem bez udziału klienta.

Za podsumowanie i ocenę AWB 2013 niech służy zapewnienie, że w roku 2014 też tam będę – zawsze dotychczas było warto!


Marcin Kaczmarek

Prezes zarządu Consileon Polska, pasjonat IT.

Lubi kontakt z ludźmi, a ludzie lubią jego - dlatego też to On głównie odpowiada za kontakty z klientem. W swojej karierze miał okazje prowadzić rozmowy z kilkudziesięcioma klientami głównie zagranicznymi. Wie już co w branży IT chce naprawić i stąd unikalne podejście do tego jak relacje z klientem budować i prowadzić. Przez wiele lat programista, potem prowadzący projekty, obecnie zarządzający firmą Consileon Polska. Interesuje się nowymi trendami prowadzenia projektów, próbując z powodzeniem wprowadzać je w życie.


Tags:

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trwa ładowanie