The service provided by Consileon was professional and comprehensive with a very good understanding of our needs and constrains.

Wolfgang Hafenmayer, Managing partner, LGT Venture Philanthropy

Technical quality of staff offered, capability of performing various project roles, as well as motivation and dedication to the project (... [...]

dr Walter Benzing, Head of development B2O, net mobile AG

Technical quality of staff offered, capability of performing roles of developers, lead developers, trainers, team leaders, architects as wel [...]

Karl Lohmann, Itellium Systems & Services GmbH

Firma Consileon Polska jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem w biznesie, realizującym usługi z należytą starannością (...)

Waldemar Ściesiek, Dyrektor zarządzający IT, Polski Bank

The team was always highly motivated and professional in every aspect to perform on critical needs of our startup environment.

Denis Benic, Founder of Ink Labs

Aplikacja Django na Google App Engine – Część I (konfiguracja aplikacji i pierwsze wdrożenie)

Category: Other Tags: , ,

Platforma SaaS o nazwie Google App Engine (w skrócie GAE) jest wspaniałą alternatywą dla kosztownych opcji hostowania aplikacji opartych o serwery dedykowane czy konta współdzielone. Udostępnia ona całą infrastrukturę tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Python lub języków opartych o JVM. Oczywiście istnieją ograniczenia związane z architekturą GAE, wymuszając pewne sposoby pracy z platformą (niejako wymuszając właściwe rozwiązania, również ze względu na optymalizacje kosztów).

GAE udostępnia tak naprawdę standardową infrastrukturę aplikacji opartą o sprawdzone rozwiązania firmy Google. Od jakiegoś czasu istnieje również możliwość uzyskania komercyjnego wsparcia.

Wykorzystując GAE mamy możliwość skorzystania z darmowych limitów przysługujących na każdą aplikacje by wraz ze wzrostem popularności naszej aplikacji przesiąść się na komercyjne konto. Takie podejście pozwala nam również na całkowite zrzucenie odpowiedzialności i zadań związanych ze skalowaniem naszej aplikacji co jest największą zaletą tej platformy.

W dzisiejszym wpisie chciałbym „pokrótce” przeprowadzić czytelnika przez proces uruchomienia przykładowej aplikacji bazującej na GAE używając zmodyfikowanej wersji Django (popularnego frameworka bazującego na pythonie).

Standardowa wersja Django (obecna wersja 1.2) nie posiada jeszcze wsparcia dla nierelacyjnych baz danych takich jak BigTable czy MongoDB. Na szczęście dzięki pracy panów z All Buttons Pressed mamy możliwość wykorzystania zmodyfikowanej wersji Django, która zawiera odpowiednie backendy wspierające w/w bazy danych.

Pierwszą czynnością którą, musimy wykonać (zaraz po zainstalowaniu GAE na swoim systemie) celem stworzenia aplikacji bazującej na GAE, jest zalogowanie się na stronie Google App Engine:

Podstawową zaletą korzystania z usług Google jest użycie tego samego konta do wielu usług w tym również do GAE. W tym celu wprowadzamy nazwę użytkownika i logujemy się:

Zaraz po zalogowaniu widzimy zaproszenie do rejestracji nowej aplikacji (w przypadku późniejszego logowania w tym miejscu pojawi się również list naszych aplikacji). Obecnie limit własnych aplikacji wynosi 10 i nie obejmuje aplikacji udostępnionych nam przez inne osoby.

W przypadku pierwszej rejestracji aplikacji wymagana jest aktywacja poprzez SMS:

której dokonujemy wprowadzając kod aktywacyjny przesłany na naszą komórkę:

Po poprawnej aktywacji przechodzimy do rejestracji aplikacji wpisując unikalną nazwę naszej aplikacji, dokonując dodatkowych ustawień oraz akceptując regulamin usługi.

Jak widać na obrazku rejestrowana aplikacja będzie dostępna pod adresem officeshoppinglist.appspot.com zaraz po wgraniu pierwszej wersji kodu. Istnieje możliwość podpięcia naszej aplikacji pod własny adres URL lecz istnieje ograniczenie pozwalające na podpięcie tylko jako poddomeny np.:

http://www.mojadomena.pl (zamiast http://mojadomena.pl)


Następnie powinniśmy zobaczyć informacje o prawidłowo zarejestrowanej aplikacji:

Po przejściu na dashboard powinniśmy uzyskać dostęp do podstawowych opcji konfiguracyjnych naszej aplikacji jak również zarządzania i podglądu stanu:

Kolejnym krokiem po zarejestrowaniu naszej aplikacji będzie stworzenie repozytorium (w tym przypadku repozytorium GIT, na github.com)

Zgodnie z tymi instrukcjami przygotujemy nasz pusty projekt:

A więc…

tworzymy katalog:

~/gae$ mkdir officeshoppinglist

tworzymy pusty plik:

~/gae$ cd officeshoppinglist
~/gae/officeshoppinglist$ touch .gitignore

inicjujemy repozytorium GIT’a:

~/gae/officeshoppinglist$ git init
Initialized empty Git repository in /Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/.git/

dodajemy nasz pusty plik:

~/gae/officeshoppinglist$ git add .
~/gae/officeshoppinglist$ git commit -m "initial commit."
[master (root-commit) d142cc5] initial commit.
 0 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .gitignore

podpinamy zdalne repozytorium oraz wysyłamy je w obecnym stanie na serwer:

~/gae/officeshoppinglist[master]$ git remote add origin git@github.com:andrzejsliwa/officeshoppinglist.git
~/gae/officeshoppinglist[master]$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 219 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:andrzejsliwa/officeshoppinglist.git
 * [new branch]   master -> master

Wynikiem naszych działań powinno być dostępne repozytorium:

W tym momencie możemy przystąpić do konfigurowania naszego projektu. W tym celu pobieramy niezbędne zależności w formie repozytoriów mercuriala.

Pobieramy zmodyfikowaną wersję Django 1.2 która wspiera nierelacyjne bazy danych (w tym przypadku BigTable):

~/gae/officeshoppinglist[master]$ cd ..
~/gae$ hg clone http://bitbucket.org/wkornewald/django-nonrel
destination directory: django-nonrel
requesting all changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 8537 changesets with 21389 changes to 2919 files
updating to branch default
2266 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved

oraz dodatkowe wymagane repozytoria:

~/gae$ hg clone http://bitbucket.org/wkornewald/djangoappengine
destination directory: djangoappengine
requesting all changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 98 changesets with 194 changes to 47 files
updating to branch default
34 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved

~/gae$ hg clone http://bitbucket.org/wkornewald/djangotoolbox
destination directory: djangotoolbox
requesting all changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 40 changesets with 86 changes to 46 files
updating to branch default
23 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved

W tym momencie możemy podlinkować nasze zależności do projektu za pomocą linków symbolicznych:

ln -s ~/gae/django-nonrel/django officeshoppinglist/django
ln -s ~/gae/djangoappengine/ officeshoppinglist/djangoappengine
ln -s ~/gae/djangotoolbox/djangotoolbox officeshoppinglist/djangotoolbox

Następnie wracamy do naszego projektu i dodajemy reguły ignorowania do naszego pliku .gitignore:

~/gae$ cd officeshoppinglist
.DS_Store
*.pyc
*.swp
djangoappengine
djangotoolbox
django

Tworzymy plik app.yml, gdzie wpis application musi się zgadzać z nazwą zarejestrowanej aplikacji:

application: officeshoppinglist
version: 1
runtime: python
api_version: 1

default_expiration: '365d'

handlers:
- url: /remote_api
 script: $PYTHON_LIB/google/appengine/ext/remote_api/handler.py
 login: admin

- url: /_ah/queue/deferred
 script: djangoappengine/deferred/handler.py
 login: admin

- url: /media/admin
 static_dir: django/contrib/admin/media

- url: /media
 static_dir: media

- url: /robots.txt
 static_files: robots.txt
 upload: robots.txt
 secure: optional

- url: /.*
 script: djangoappengine/main/main.py

Kolejno tworzymy: plik cron.yml:

cron:
- description: keep alive
 url: /
 schedule: every 2 minutes

plik index.yaml:

indexes:

- kind: django_admin_log
 properties:
 - name: user_id
 - name: action_time
  direction: desc

- kind: django_content_type
 properties:
 - name: app_label
 - name: name

# AUTOGENERATED

# This index.yaml is automatically updated whenever the dev_appserver
# detects that a new type of query is run. If you want to manage the
# index.yaml file manually, remove the above marker line (the line
# saying "# AUTOGENERATED"). If you want to manage some indexes
# manually, move them above the marker line. The index.yaml file is
# automatically uploaded to the admin console when you next deploy
# your application using appcfg.py.

plik robots.txt:

User-agent: * Disallow: /

plik manage.py (oraz dodajemy mu prawa do wykonania):

#!/usr/bin/env python

# Add "common-apps" folder to sys.path if it exists
import os, sys
common_dir = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'common-apps')
if os.path.exists(common_dir):
  sys.path.append(common_dir)

# Initialize App Engine SDK if djangoappengine backend is installed
try:
  from djangoappengine.boot import setup_env
except ImportError:
  pass
else:
  setup_env()

from django.core.management import execute_manager
try:
  import settings # Assumed to be in the same directory.
except ImportError:
  import sys
  sys.stderr.write("Error: Can't find the file 'settings.py' in the directory containing %r. It appears you've customi
  sys.exit(1)

if __name__ == "__main__":
  execute_manager(settings)
chmod +x manage.py

plik urls.py:

from django.conf.urls.defaults import *
# Uncomment the next two lines to enable the admin
from django.contrib import admin

urlpatterns = patterns('',
  # Uncomment the next line to enable the admin:
  url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
)

plik settings.py:

try:
  from djangoappengine.settings_base import *
  has_djangoappengine = True
except ImportError:
  has_djangoappengine = False
  DEBUG = True
  TEMPLATE_DEBUG = DEBUG

import os

SECRET_KEY = '!6r1e$z801cxu#d#rcgsnpvw0g#bn62nqz10#-ci+qlvalaf&1'

INSTALLED_APPS = (
  'djangotoolbox',
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.contenttypes',
)

if has_djangoappengine:
  INSTALLED_APPS = ('djangoappengine',) + INSTALLED_APPS

ADMIN_MEDIA_PREFIX = '/media/admin/'
MEDIA_ROOT = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'media')
TEMPLATE_DIRS = (os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'templates'),)

ROOT_URLCONF = 'urls'

oraz bardzo ważny pusty plik init.py:

~/gae/officeshoppinglist[master]$ touch __init__.py

Tworzymy pliki szablonów i standardowych błędów zgodne z systemem django http://github.com/andrzejsliwa/officeshoppinglist/tree/master/templates/.
Wynikiem naszych działań powinna być taka oto struktura projektu:

~/gae/officeshoppinglist[master*]$ tree
.
|-- __init__.py
|-- __init__.pyc
|-- app.yaml
|-- cron.yaml
|-- django -> /Users/andrzejsliwa/gae/django-nonrel/django
|-- djangoappengine -> /Users/andrzejsliwa/gae/djangoappengine/
|-- djangotoolbox -> /Users/andrzejsliwa/gae/djangotoolbox/djangotoolbox
|-- index.yaml
|-- manage.py
|-- robots.txt
|-- settings.py
|-- settings.pyc
|-- templates
|  |-- 404.html
|  |-- 500.html
|  `-- base.html
|-- urls.py
`-- urls.pyc

4 directories, 14 files

W tym momencie jesteśmy gotowi do testowego uruchomienia naszej aplikacji za pomocą polecenia:

~/gae/officeshoppinglist[master]$ ./manage.py runserver

Po otwarciu aplikacji pod adresem http://localhost:8000 powinniśmy zobaczyć:

oraz taki output w konsoli:

W tym momencie możemy uruchomić wdrożenie naszej aplikacji na serwer produkcyjny:

./manage.py deploy

Wynikiem tego polecenia (które pyta o dane logowania by nas uwierzytelnić) jest:

./manage.py deploy
Application: officeshoppinglist; version: 1.
Server: appengine.google.com.
Scanning files on local disk.
Scanned 500 files.
Scanned 1000 files.
Initiating update.
Email: sliwa.andrzej@gmail.com
Password for sliwa.andrzej@gmail.com:
Cloning 79 static files.
Cloning 1266 application files.
Cloned 100 files.
Cloned 200 files.
Cloned 300 files.
Cloned 400 files.
Cloned 500 files.
Cloned 600 files.
Cloned 700 files.
Cloned 800 files.
Cloned 900 files.
Cloned 1000 files.
Cloned 1100 files.
Cloned 1200 files.
Deploying new version.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 1 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 2 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 4 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 8 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 16 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Closing update: new version is ready to start serving.
Uploading index definitions.
Uploading cron entries.
Running syncdb.
Login via Google Account:sliwa.andrzej@gmail.com
Password:
Traceback (most recent call last):
 File "./manage.py", line 26, in <module>
  execute_manager(settings)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/core/management/__init__.py", line 438, in execute_manager
  utility.execute()
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/core/management/__init__.py", line 379, in execute
  self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/djangoappengine/management/commands/deploy.py", line 72, in run_from_argv
  run_appcfg(argv)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/djangoappengine/management/commands/deploy.py", line 53, in run_appcfg
  call_command('syncdb', remote=True, interactive=True)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/core/management/__init__.py", line 166, in call_command
  return klass.execute(*args, **defaults)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/core/management/base.py", line 218, in execute
  output = self.handle(*args, **options)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/core/management/base.py", line 347, in handle
  return self.handle_noargs(**options)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/core/management/commands/syncdb.py", line 103, in handle_noargs
  emit_post_sync_signal(created_models, verbosity, interactive, db)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/core/management/sql.py", line 185, in emit_post_sync_signal
  interactive=interactive, db=db)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/dispatch/dispatcher.py", line 162, in send
  response = receiver(signal=self, sender=sender, **named)
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/contrib/contenttypes/management.py", line 11, in update_contenttypes
  content_types = list(ContentType.objects.filter(app_label=app.__name__.split('.')[-2]))
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/db/models/query.py", line 83, in __len__
  self._result_cache.extend(list(self._iter))
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/django/db/models/query.py", line 269, in iterator
  for row in compiler.results_iter():
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/djangotoolbox/db/basecompiler.py", line 219, in results_iter
  for entity in self.build_query(fields).fetch(low_mark, high_mark):
 File "/Users/andrzejsliwa/gae/officeshoppinglist/djangoappengine/db/compiler.py", line 95, in fetch
  results = query.Run(**kw)
 File "/Applications/GoogleAppEngineLauncher.app/Contents/Resources/GoogleAppEngine-default.bundle/Contents/Resources/google_appengine/google/appengine/api/datastore.py", line 1148, in Run
  return self._Run(**kwargs)
 File "/Applications/GoogleAppEngineLauncher.app/Contents/Resources/GoogleAppEngine-default.bundle/Contents/Resources/google_appengine/google/appengine/api/datastore.py", line 1185, in _Run
  str(exc) + '\nThis query needs this index:\n' + yaml)
google.appengine.api.datastore_errors.NeedIndexError: The index for this query is not ready to serve. See the Datastore Indexes page in the Admin Console.
This query needs this index:
- kind: django_content_type
 properties:
 - name: app_label
 - name: name

Wyjątek w tym miejscu jest czymś normalnym ze względu na to że indeksy potrzebują czasu na zbudowanie co możemy potwierdzić obserwując nasz dashboard w sekcji Datastore Indexes:

Po poprawnym wdrożeniu powinniśmy zobaczyć taki oto wynik (wprowadzenia adresu: http://officeshoppinglist.appspot.com/admin/):

oraz taki wynik (wprowadzenia adresu: http://officeshoppinglist.appspot.com/):

Po zbudowaniu indeksów kolejne wdrożenie odbędzie się już bez błędów:

~/gae/officeshoppinglist[master*]$ ./manage.py deploy
Application: officeshoppinglist; version: 1.
Server: appengine.google.com.
Scanning files on local disk.
Scanned 500 files.
Scanned 1000 files.
Initiating update.
Email: sliwa.andrzej@gmail.com
Password for sliwa.andrzej@gmail.com:
Cloning 79 static files.
Cloning 1266 application files.
Cloned 100 files.
Cloned 200 files.
Cloned 300 files.
Cloned 400 files.
Cloned 500 files.
Cloned 600 files.
Cloned 700 files.
Cloned 800 files.
Cloned 900 files.
Cloned 1000 files.
Cloned 1100 files.
Cloned 1200 files.
Uploading 1 files and blobs.
Uploaded 1 files and blobs
Deploying new version.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 1 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 2 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 4 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 8 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 16 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Will check again in 32 seconds.
Checking if new version is ready to serve.
Closing update: new version is ready to start serving.
Uploading index definitions.
Uploading cron entries.
Running syncdb.
Login via Google Account:sliwa.andrzej@gmail.com
Password:
No fixtures found.

Polecam również przyjrzeć się bliżej dostępnym poleceniom manage.py:

~/gae/officeshoppinglist[master*]$ ./manage.py
Usage: manage.py subcommand [options] [args]

Options:
 -v VERBOSITY, --verbosity=VERBOSITY
            Verbosity level; 0=minimal output, 1=normal output,
            2=all output
 --settings=SETTINGS  The Python path to a settings module, e.g.
            "myproject.settings.main". If this isn't provided, the
            DJANGO_SETTINGS_MODULE environment variable will be
            used.
 --pythonpath=PYTHONPATH
            A directory to add to the Python path, e.g.
            "/home/djangoprojects/myproject".
 --traceback      Print traceback on exception
 --version       show program's version number and exit
 -h, --help      show this help message and exit

Type 'manage.py help <subcommand>' for help on a specific subcommand.

Available subcommands:
 changepassword
 cleanup
 compilemessages
 createcachetable
 createsuperuser
 dbshell
 deploy
 diffsettings
 dumpdata
 flush
 inspectdb
 loaddata
 makemessages
 remote
 reset
 runfcgi
 runserver
 shell
 sql
 sqlall
 sqlclear
 sqlcustom
 sqlflush
 sqlindexes
 sqlinitialdata
 sqlreset
 sqlsequencereset
 startapp
 syncdb
 test
 testserver
 validate

Szczególnie poleceniu remote, które pozwala nam na wykonywanie pozostałych poleceń na zdalnym wdrożonym systemie:

~/gae/officeshoppinglist[master*]$ ./manage.py remote syncdb
INFO   2010-08-02 07:44:17,050 base.py:154] Setting up remote_api for "officeshoppinglist" at http://officeshoppinglist.appspot.com/remote_api
INFO   2010-08-02 07:44:17,061 appengine_rpc.py:159] Server: officeshoppinglist.appspot.com
INFO   2010-08-02 07:44:17,061 base.py:162] Now using the remote datastore for "officeshoppinglist" at http://officeshoppinglist.appspot.com/remote_api
Login via Google Account:sliwa.andrzej@gmail.com
Password:
No fixtures found.
~/gae/officeshoppinglist[master*]$ ./manage.py remote shell
INFO   2010-08-02 07:45:52,392 base.py:154] Setting up remote_api for &quot;officeshoppinglist&quot; at http://officeshoppinglist.appspot.com/remote_api
INFO   2010-08-02 07:45:52,405 appengine_rpc.py:159] Server: officeshoppinglist.appspot.com
INFO   2010-08-02 07:45:52,407 base.py:162] Now using the remote datastore for &quot;officeshoppinglist&quot; at http://officeshoppinglist.appspot.com/remote_api
Python 2.5.5 (r255:77872, Jun 12 2010, 00:13:50)
[GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5659)] on darwin
Type &quot;help&quot;, &quot;copyright&quot;, &quot;credits&quot; or &quot;license&quot; for more information.
(InteractiveConsole)
>&gt;&gt;

Na koniec dodajemy wszystkie pliki do repozytorium i wypycham je na zdalny serwer GIT’a:

~/gae/officeshoppinglist[master*]$ git add .
~/gae/officeshoppinglist[master*]$ git commit -m "initial import."
[master c6b310e] initial import.
 11 files changed, 186 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 __init__.py
 create mode 100644 app.yaml
 create mode 100644 cron.yaml
 create mode 100644 index.yaml
 create mode 100755 manage.py
 create mode 100644 robots.txt
 create mode 100644 settings.py
 create mode 100644 templates/404.html
 create mode 100644 templates/500.html
 create mode 100644 templates/base.html
 create mode 100644 urls.py

~/gae/officeshoppinglist[master]$ git push
Counting objects: 16, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (14/14), 3.16 KiB, done.
Total 14 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:andrzejsliwa/officeshoppinglist.git
  d142cc5..c6b310e master -> master

Aktualny kod:
http://github.com/andrzejsliwa/officeshoppinglist

Lektura obowiązkowa:
http://www.allbuttonspressed.com/projects/django-nonrel
http://www.allbuttonspressed.com/blog/django/2010/01/Native-Django-on-App-Engine
http://arrogantprogrammer.blogspot.com/2010/03/django-nonrel-and-google-app-engine.html
http://css.dzone.com/articles/django-nonrel-picking-momentum
http://docs.djangoproject.com/en/1.2/
http://code.google.com/appengine/docs/python/overview.html

http://andrzejsliwa.com/2010/08/02/aplikacja-django-na-gae/


Andrzej Śliwa

Programista, pasjonat, scrum master, konsultant IT.

Pasjonuje się językami dynamicznymi, metodami wytwarzania oprogramowania oraz metodologiami prowadzenia projektów, szczególnie dbający o jakość wytwarzanych rozwiązań. Obecnie koncentruje się na rozwoju w zakresie wykorzystywania frameworka Ruby on Rails, skalowanych rozwiązań, cloud computingu i języków funkcyjnych.


Tags: , ,

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trwa ładowanie