The service provided by Consileon was professional and comprehensive with a very good understanding of our needs and constrains.

Wolfgang Hafenmayer, Managing partner, LGT Venture Philanthropy

Technical quality of staff offered, capability of performing various project roles, as well as motivation and dedication to the project (... [...]

dr Walter Benzing, Head of development B2O, net mobile AG

Technical quality of staff offered, capability of performing roles of developers, lead developers, trainers, team leaders, architects as wel [...]

Karl Lohmann, Itellium Systems & Services GmbH

Firma Consileon Polska jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem w biznesie, realizującym usługi z należytą starannością (...)

Waldemar Ściesiek, Dyrektor zarządzający IT, Polski Bank

The team was always highly motivated and professional in every aspect to perform on critical needs of our startup environment.

Denis Benic, Founder of Ink Labs

App Templates – szybki start tworzenia aplikacji

Category: Other Tags: ,

Ruby on Rails z wersji na wersję podlega naturalnej ewolucji. Jest to proces ciągły, oparty na reagowaniu jego użytkowników na nowe wymagania stawiane przed frameworkiem. Aktualna gałąź 2.3 wprowadza szereg udogodnień związanych między innymi z automatyzacją procesu tworzenia aplikacji. Wprowadzono prosty język DSL za pomocą którego jesteśmy w stanie projektować własne szablony. Szablony te mogą się na wzajem wywoływać co pozwala na modułowe wykorzystanie.

Przykład szablonu automatyzującego dodawanie aplikacji do repozytorium GIT:

log 'GIT template', 'Starting template'

unless self.respond_to?(:already_using)
 template = ENV['TEMPLATE_BASE'] || 'http://github.com/andrzejsliwa/config/raw/master/templates'
 load_template("#{template}/helpers_methods.rb")
 @stand_alone = true
end

already_using('.git/config', 'GIT')

# Remove temp directories.
%w[cache pids sessions sockets].each do |dir|
 rmdir "tmp/#{dir}"
end

# Remove unnecessary files.
%w[index.html favicon.ico robots.txt].each do |file|
 rm "public/#{file}"
end
rm 'doc/README_FOR_APP'

# Hold empty directories touching a .gitignore file
run("find . \\( -type d -empty \\) -and \\( -not -regex ./\\.git.* \\) -exec touch {}/.gitignore \\;", false)

# Copy database.yml for reuse
cp 'config/database.yml', 'config/database.yml.example'

# Create root .gitignore file from template
config_file '.gitignore'

git :init

if @stand_alone
 # Initial commit
 git :add => "."
 git :commit => "-a -m 'initial import.'"
end

log 'GIT template', 'Successfully applied template'

Użycie przykładowego szablonu może odbywać się na 2 sposoby:

w trakcie tworzenia aplikacji:

$ rails application_name
-m http://github.com/andrzejsliwa/config/raw/master/templates/git.rb

w dowolnym momencie wykorzystując wbudowany task Rake’a:

$ rake rails:template
LOCATION=http://github.com/andrzejsliwa/config/raw/master/templates/git.rb

Zapraszam do zapoznania się z tym mechanizmem, umiejętnie wykorzystany może zaoszczędzić nam mnóstwo czasu związanego z konfiguracją aplikacji.

Na koniec przykład pliku szablonu nad którym obecnie jeszcze pracuję, a który ma zautomatyzować konfigurację aplikacji pod Cucumber / Rspec oraz Authologic. Skrypt ten wykorzystuje wyżej prezentowany git.rb:

log 'BASE template', 'Starting base template'

template = ENV['TEMPLATE_BASE'] || 'http://github.com/andrzejsliwa/config/raw/master/templates'

unless self.respond_to?(:already_using)
 load_template("#{template}/helpers_methods.rb")
endgem 'authlogic',     :version => '>=2.1.3', :lib => false
gem 'gemcutter',     :version => '>=0.2.1', :lib => false

gem 'rcov',        :version => '>=0.9.7', :lib => false, :env => 'test'
gem 'database_cleaner',  :version => '>=0.4.0', :lib => false, :env => 'test'
gem 'webrat',       :version => '>=0.6.0', :lib => false, :env => 'test'
gem 'rspec',       :version => '>=1.2.9', :lib => false, :env => 'test'
gem 'rspec-rails',    :version => '>=1.2.9', :lib => false, :env => 'test'
gem 'cucumber',      :version => '>=0.5.3', :lib => false, :env => 'test'
gem 'cucumber-rails',   :version => '>=0.2.2', :lib => false, :env => 'test'
gem 'autotest',      :version => '>=4.1.4', :lib => false, :env => 'test'
gem 'autotest-rails',   :version => '>=4.1.0', :lib => false, :env => 'test'
gem 'autotest-fsevent',  :version => '>=0.1.3', :lib => false, :env => 'test'
gem 'autotest-growl',   :version => '>=0.1.7', :lib => false, :env => 'test'
gem 'ZenTest',      :version => '>=4.2.1', :lib => false, :env => 'test'
gem 'factory_girl',    :version => '>=1.2.3', :lib => false, :env => 'test'
gem 'email_spec',     :version => '>=0.3.8', :lib => "email_spec", :env => 'test'

rake 'gems:install', :env => 'test'
rake 'gems:install'

# We don't like unittest;)
rmdir_r "test"

# Get database.yml file
database_yml(:postgresql)

# Run required generators
generate :cucumber
generate :rspec
generate :email_spec

gem 'email_spec', :version => '>=0.3.8', :lib => "email_spec", :env => 'cucumber'

# Get .autotest config file
config_file '.autotest'

rakefile 'rcov.rake', get_source('lib/tasks/rcov.rake')

spec 'rcov.opts'
spec 'spec_helper.rb'

features 'support/env.rb'

rake 'db:create:all'
rake 'db:migrate'
rake 'db:test:load'

load_template("#{template}/haml.rb") if yes?("enable HAML?")

@is_git = yes?("enable GIT?")
load_template("#{template}/git.rb") if @is_git

if @is_git
 # Initial commit
 git :add => "."
 git :commit => "-a -m 'initial import.'"
end

log 'BASE template', 'Successfully applied template'

Wszystkie aktualne źródła znajdują się tutaj:
http://github.com/andrzejsliwa/config/tree/master/templates/

Lektura obowiązkowa:
http://asciicasts.com/episodes/148-app-templates-in-rails-2-3
http://m.onkey.org/2008/12/4/rails-templates
http://guides.rubyonrails.org/2_3_release_notes.html

http://andrzejsliwa.com/2010/01/02/szablony-czyli-jak-zautomatyzowac-tworzenie-aplikacji/


Andrzej Śliwa

Programista, pasjonat, scrum master, konsultant IT.

Pasjonuje się językami dynamicznymi, metodami wytwarzania oprogramowania oraz metodologiami prowadzenia projektów, szczególnie dbający o jakość wytwarzanych rozwiązań. Obecnie koncentruje się na rozwoju w zakresie wykorzystywania frameworka Ruby on Rails, skalowanych rozwiązań, cloud computingu i języków funkcyjnych.


Tags: ,

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trwa ładowanie