The service provided by Consileon was professional and comprehensive with a very good understanding of our needs and constrains.

Wolfgang Hafenmayer, Managing partner, LGT Venture Philanthropy

Technical quality of staff offered, capability of performing various project roles, as well as motivation and dedication to the project (... [...]

dr Walter Benzing, Head of development B2O, net mobile AG

Technical quality of staff offered, capability of performing roles of developers, lead developers, trainers, team leaders, architects as wel [...]

Karl Lohmann, Itellium Systems & Services GmbH

Firma Consileon Polska jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem w biznesie, realizującym usługi z należytą starannością (...)

Waldemar Ściesiek, Dyrektor zarządzający IT, Polski Bank

The team was always highly motivated and professional in every aspect to perform on critical needs of our startup environment.

Denis Benic, Founder of Ink Labs

Cucumber – obsługa kilku sesji

Category: Other Tags: ,

Większość standardowych zadań związanych z testowaniem aplikacji jest w prosty sposób do zrealizowania z użyciem domyślnych kroków Cucumbera. Z założenia Cucumber służy do testów funkcjonalnych, lecz można go również zastosować do realizacji „testów” integracyjnych. Chodzi mi o taką sytuację kiedy chcemy przetestować w jednym scenariuszu interakcje pomiędzy działaniami kilku użytkowników, szczególnie gdy z jakiś powodów nie możemy używać ponownego wylogowania i zalogowania, gdyż wpływa ono w jakiś sposób na stan aplikacji. Na ten problem zwrócił mi uwagę mój kolega Michał Papis

W przypadku standardowych wbudowanych mechanizmów testowania możemy skorzystać z bloku open_session:

def login(user)
 open_session do |sess|
  sess.extend(CustomDsl)
  u = users(user)
  sess.https!
  sess.post "/login", :username => u.username, :password => u.password
  assert_equal '/welcome', path
  sess.https!(false)
 end
end

Lecz w przypadku cucumbera, który opiera się o poszczególne definicje kroków konieczne jest znalezienie rozwiązania pasującego do formy w jakiej tworzone są scenariusze.

W tym celu przygotowałem taki oto plik kroków (mizzeria_steps.rb):

module ActionController
 module Integration
  class Session
   def switch_session_by_name(name)
    if @sessions_by_name.nil?
     @sessions_by_name = { :default => @response.session.clone }
    end
    @sessions_by_name[name.to_sym] ||= @sessions_by_name[:default].clone
    @response.session = @sessions_by_name[name.to_sym]
   end
  end
 end
end

Given /^session name is "([^\"]*)"$/ do |name|
 switch_session_by_name(name)
end

Użycie tego mechanizmu (multiple session) jest trywialnie proste, wykonujemy następujący krok:

Given session name is "new user"

W tym przypadku tworzona jest nazwana sesja która jest nie zależna od innych (również od domyślnej). Dostęp do domyślnej nazwanej sesji odbywa się poprzez użycie nazwy: default

Given session name is "default"

Jak to mówią małe proste i funkcjonalne rozwiązanie, a cieszy 🙂

Lektura obowiązkowa:
http://guides.rubyonrails.org/testing.html#integration-testing-examples

http://andrzejsliwa.com/2010/03/01/cucumber-obsluga-kilku-sesji/


Andrzej Śliwa

Programista, pasjonat, scrum master, konsultant IT.

Pasjonuje się językami dynamicznymi, metodami wytwarzania oprogramowania oraz metodologiami prowadzenia projektów, szczególnie dbający o jakość wytwarzanych rozwiązań. Obecnie koncentruje się na rozwoju w zakresie wykorzystywania frameworka Ruby on Rails, skalowanych rozwiązań, cloud computingu i języków funkcyjnych.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trwa ładowanie