The service provided by Consileon was professional and comprehensive with a very good understanding of our needs and constrains.

Wolfgang Hafenmayer, Managing partner, LGT Venture Philanthropy

Technical quality of staff offered, capability of performing various project roles, as well as motivation and dedication to the project (... [...]

dr Walter Benzing, Head of development B2O, net mobile AG

Technical quality of staff offered, capability of performing roles of developers, lead developers, trainers, team leaders, architects as wel [...]

Karl Lohmann, Itellium Systems & Services GmbH

Firma Consileon Polska jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem w biznesie, realizującym usługi z należytą starannością (...)

Waldemar Ściesiek, Dyrektor zarządzający IT, Polski Bank

The team was always highly motivated and professional in every aspect to perform on critical needs of our startup environment.

Denis Benic, Founder of Ink Labs

Oszukiwanie jest fajne

Category: Other

W codziennej pracy często zdarza się sytuacja kiedy potrzebujemy informacji odnośnie jakiegoś narzędzia, biblioteki itp. Wtedy ruszamy często do Googla. Lecz można również… oszukiwać (cheat – oszustwo) instalując taki oto przydatny wynalazek ułatwiający nam życie:

$ gem install cheat

i od razu możemy z niego korzystać, powiedzmy że potrzebuję informacji jak używać git’a:

$ cheat git

I dostaniemy taki oto cheatsheet:

git:
 Setup
 -----

 git clone <repo>
  clone the repository specified by <repo>; this is similar to "checkout" in
  some other version control systems such as Subversion and CVS

 Add colors to your ~/.gitconfig file:

  [color]
   ui = auto
  [color "branch"]
   current = yellow reverse
   local = yellow
   remote = green
  [color "diff"]
   meta = yellow bold
   frag = magenta bold
   old = red bold
   new = green bold
  [color "status"]
   added = yellow
   changed = green
   untracked = cyan

 Highlight whitespace in diffs

  [color]
   ui = true
  [color "diff"]
   whitespace = red reverse
  [core]
   whitespace=fix,-indent-with-non-tab,trailing-space,cr-at-eol

 Add aliases to your ~/.gitconfig file:

  [alias]
   st = status
   ci = commit
   br = branch
   co = checkout
   df = diff
   lg = log -p


 Configuration
 -------------

 git config -e [--global]
  edit the .git/config [or ~/.gitconfig] file in your $EDITOR

 git config --global user.name 'John Doe'
 git config --global user.email johndoe@example.com
  sets your name and email for commit messages

 ...

Albo informacji odnośnie np. rspec’a:

$ cheat rspec

I dostaniemy taki oto cheatsheet:

rspec:
 INSTALL
 =======
  INSTALL rspec
  =============
 $ sudo gem install rspec
  OR
 $ ./script/plugin install git://github.com/dchelimsky/rspec.git

  INSTALL rspec_on_rails plugin
  =============================
 $ ./script/plugin install git://github.com/dchelimsky/rspec-rails.git


 BOOTSTRAP THE APP
 =================
 $ ./script/generate rspec
    create spec
    create spec/spec_helper.rb
    create spec/spec.opts
    create previous_failures.txt
    create script/spec_server
    create script/spec HOW TO USE
 ==========

  COMMAND LINE
  =============
 spec --color --format specdoc user.rspec

  RAILS
  =============
 ./script/generate rspec_model User
 rake doc:plugins # generates local docs for your app's plugins
 rake -T spec # lists all rspec rake tasks
 rake spec # run all specs
 rake spec SPEC=spec/models/mymodel_spec.rb SPEC_OPTS="-e \"should do
 something\"" #run a single spec
 module UserSpecHelper
  def valid_user_attributes
   { :email => "joe@bloggs.com",
    :username => "joebloggs",
    :password => "abcdefg"}
  end
 end


 describe "A User (in general)" do
  include UserSpecHelper

  before(:each) do
   @user = User.new
  end

  it "should be invalid without a username" do
   pending "some other thing we depend on"
   @user.attributes = valid_user_attributes.except(:username)
   @user.should_not be_valid
   @user.should have(1).error_on(:username)
   @user.errors.on(:username).should == "is required"
   @user.username = "someusername"
   @user.should be_valid
  end
 end

 SHOULDA COULDA WOULDA
 =====================
 target.should satisfy {|arg| ...}
 target.should_not satisfy {|arg| ...}

 target.should equal <value>
 target.should not_equal <value>

 target.should be_close <value>, <tolerance>
 target.should_not be_close <value>, <tolerance>

 target.should be <value>
 target.should_not be <value>

 target.should predicate [optional args]
 target.should be_predicate [optional args]
 target.should_not predicate [optional args]
 target.should_not be_predicate [optional args]

 target.should be < 6
 target.should == 5
 target.should_not == 'Samantha'

 target.should match <regex>
 target.should_not match <regex>

 target.should be_an_instance_of <class>
 target.should_not be_an_instance_of <class>

 target.should be_a_kind_of <class>
 target.should_not be_a_kind_of <class>

 target.should respond_to <symbol>
 target.should_not respond_to <symbol>

 *OLD:*
 proc.should raise <exception>
 proc.should_not raise <exception>
 proc.should_raise <exception> # not available anymore
 *NEW:*
 lambda {a_call}.should raise_error
 lambda {a_call}.should raise_error(<exception> [, message])
 lambda {a_call}.should_not raise_error
 lambda {a_call}.should_not raise_error(<exception> [, message])

 proc.should throw <symbol>
 proc.should_not throw <symbol>

 target.should include <object>
 target.should_not include <object>

 target.should have(<number>).things
 target.should have_at_least(<number>).things
 target.should have_at_most(<number>).things

 target.should have(<number>).errors_on(:field)

 proc { thing.approve! }.should change(thing, :status).
   from(Status::AWAITING_APPROVAL).
   to(Status::APPROVED)

 proc { thing.destroy }.should change(Thing, :count).by(-1)

 Mocks and Stubs
 ===============

 user_mock = mock "User"
 user_mock.should_receive(:authenticate).with("password").and_return(true)
 user_mock.should_receive(:coffee).exactly(3).times.and_return(:americano)

 user_mock.should_receive(:coffee).exactly(5).times.and_raise(NotEnoughCoffeeExc
 ption)

 people_stub = mock "people"
 people_stub.stub!(:each).and_yield(mock_user)
 people_stub.stub!(:bad_method).and_raise(RuntimeError)

 user_stub = mock_model("User", :id => 23, :username => "pat", :email =>
 "pat@example.com")

Prawda że fajnie jest oszukiwać ! 😉

Lektura obowiązkowa:
http://cheat.errtheblog.com/

http://andrzejsliwa.com/2010/01/04/oszukiwanie-jest-fajne/


Andrzej Śliwa

Programista, pasjonat, scrum master, konsultant IT.

Pasjonuje się językami dynamicznymi, metodami wytwarzania oprogramowania oraz metodologiami prowadzenia projektów, szczególnie dbający o jakość wytwarzanych rozwiązań. Obecnie koncentruje się na rozwoju w zakresie wykorzystywania frameworka Ruby on Rails, skalowanych rozwiązań, cloud computingu i języków funkcyjnych.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trwa ładowanie